top of page

FasciaMethod-kehonhuoltotuntien vastaanotto Pelson vankilassa

Kevään 2023 aikana Pelson vankilan liikunnanohjaaja järjesti vangeille FasciaMethod -tutkimusjakson yhteistyössä ProFTraining Finland Oy:n kanssa.


Tiedämme, että FasciaMethod-tunteja ohjataan monille eri ryhmille, kuten ikääntyneille, junioreille, kuntoutuville, raskaana oleville ja synnyttäneille, urheilijoille sekä kuntoilijoille. Nyt myös Pelson vankilan liikunnaohjaajan johdolla vangit ovat päässeet huoltamaan kehoaan FasciaMethod-harjoittelulla.


Sellaiset henkilöt, joille venyttely on epämukavaa ja vaikeaa jäykkyyden vuoksi, ovat meille kohderyhmä, jonka haluamme erityisesti tavoittaa. Tässä projektissa voimaharjoittelua harrastavat miesvangit kokivat FasciaMethod-harjoittelun hyödylliseksi! Lämmin kiitos projektin ideoineelle ja toteuttaneelle Hennalle ja Pelson vankilalle projektin mahdollistamisesta.Tutkimusjakso


Keväällä 2023 Pelson vankilalla järjestettiin FasciaMethod-tutkimusjakso yhteistyössä ProFTraining Finland Oy:n kanssa. Tutkimusjakso sisälsi alkukyselyn, 12 kertaa kerran viikossa ohjattua FasciaMethod-tuntia ryhmäliikuntamuotoisena sekä loppukyselyn.


Fysioterapeuttimme Anne Puranen suunnitteli kyselylomakkeet yhdessä Pelson vankilan liikunnanohjaajan Hennan kanssa. Henna vastasi tuntien ohjaamisesta harjoittelujakson aikana.


Henna on käynyt FasciaMethod-ohjaajakoulutuksen sekä ohjannut tunteja aiemminkin, joten häntä alkoi kiinnostaa, miten vangit kohderyhmänä suhtautuvat FasciaMethod-tuntiin ja onko harjoittelusta heille hyötyä. Vangeilla ilmenee hyvin usein neuropsykologisia oireita sekä päihdeongelmia. Tämä yhdistettynä vankilan kuntosalikulttuuriin herätti mielenkiinnon kokeilla FasciaMethod-tunnin ohjaamista kuntoutusnäkökulmasta.


Alkukyselyssä kysyttiin tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja asteikolla 0–10 siten, että 0 tarkoittaa ei lainkaan kipua ja 10 pahin mahdollinen kipu. Kivun kyselyn osalta keho oli jaettu neljään osaan: niska-hartiaseudun kivut, yläraajan kivut, alaraajan kivut sekä ala- ja yläselän kivut. Alkukyselyssä kysyttiin myös seuraavat väittämät asteikolla 1–5 siten, että 1 tarkoittaa täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä:


- kykenen keskittymään liikuntasuoritukseen

- nukun pääsääntöisesti hyvin

- minulla on keinoja rentoutua

- koen kehoni liikkuvuuden hyväksi

- koen kykeneväni vaikuttamaan oman kehoni hyvinvointiin

- koen mielialani pääsääntöisesti hyväksi


Samat kysymykset kysyttiin harjoittelujakson jälkeen myös loppukyselyssä. Lisäksi alkukyselyssä kysyttiin avoimena kysymyksenä: ”Miksi haluat osallistua FasciaMethod-harjoittelujaksolle?”. Vastaavasti loppukyselyssä kysyttiin avoimena kysymyksenä: ”Miksi jatkoit osallistumista FasciaMethod-harjoittelujaksolla?”. Tämän lisäksi loppukyselyssä kysyttiin: ”Miten koit FasciaMethod-harjoittelujakson? Risut ja ruusut.” sekä: ”Suosittelisitko FasciaMethod-harjoittelua myös muille?”.


Tuloksia ja kokemuksia


Liikunnanohjaajan näkökulmasta harjoittelujakso oli hyvin antoisa. Harjoitteluohjelma pidettiin neljä kertaa samana oppimisen mahdollistamiseksi. Tämän jälkeen ohjelman liikkeet vaihdettiin. Suoritustekniikoissa ero ensimmäisen ja neljännen kerran välillä oli huomattava. Vangit ottivat todella hyvin ohjeistukset liikkeistä vastaan, tekivät liikkeet keskittyneesti ja jaksoivat keskittyä hengityksen sekä liikkeen rytmittämiseen koko tunnin ajaksi. Vangit sitoutuivat harjoitteluun muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta todella hyvin. Aktiivisia osallistujia oli harjoittelujaksolla yhteensä 15. Tulokset saatiin 14 osallistujalta, ainoastaan yhdellä jäi loppukysely täyttämättä.


Tutkimusjakson tulosten perusteella FasciaMethod -harjoittelu vähensi keskiarvollisesti kiputiloja kaikissa kehon osissa. Lisäksi tulosten keskiarvo huomioiden osallistujat kokivat harjoittelun myötä keskittymisen liikuntasuoritukseen, liikkuvuuden sekä oman kehon hyvinvointiin vaikuttamisen parantuneen. Nukkuminen, mieliala ja kyky rentoutua heikkenivät hieman tulosten keskiarvoa tarkastellessa. Avointen kysymysten vastausten perusteella vangit kokivat FasciaMethod-harjoittelusta olevan apua erityisesti kiputiloihin, liikkuvuuteen, tukilihaksiston vahvistamiseen, henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, rentoutumiseen sekä ajankuluun.


FasciaMethod-tutkimusjakso oli niin ohjaajan kuin vankien näkökulmasta onnistunut kokemus. Tutkimusjakson jälkeen FasciaMethod on saanut myös jatkoa Pelson vankilalla. Kesän aikana pyörii ohjatusti kaksi uutta ryhmää. Positiivista oli huomata, miten aiemmat kävijät suosittelivat FasciaMethod-tuntia myös muille vangeille. Tutkimuksen perusteella säännöllinen ohjattu kehonhuollollinen ryhmä tukee vankien kuntoutumista niin fyysisen kuin henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta.
145 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page